Huisreglement/algemene voorwaarden

ME Fysio

Huisregelment/ algemene voorwaarden

Intake

Als u voor de eerste keer komt zullen wij uw gegevens noteren. Wij vragen u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Indien u door een huisarts/specialist verwezen bent, neemt u de verwijsbrief mee.

Als uw persoonsgegevens gedurende de behandeling wijzigen, geef dit dan s.v.p. aan ons door.

U dient zelf na te kijken in uw polis hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie. Indien u niet Aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, krijgt u zelf de rekening.

Geregistreerde gegevens worden behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Afspraken

Bij de eerste behandeling krijgt u van ons een afsprakenkaartje. Neem deze iedere behandeling mee, zodat de nieuwe afspraken hierop genoteerd kunnen worden. Dit voorkomt eventuele misverstanden.

Indien u niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Zegt u wel tijdig af, dan zijn hier géén kosten aan verbonden.

Diefstal/ verlies/schade

Neem uw waardevolle spullen altijd mee naar de ruimte waar we behandelen (de fitnesszaal of behandelkamer). In de fitnesszaal zijn ook kluisjes aanwezig. Hier gaat 20 cent in, u krijgt dit geld weer terug als u het kluisje leegmaakt. Er zijn ook kluisjes beschikbaar waar geen geld in hoeft, maar die u kunt sluiten met een zelf meegebracht hangslot.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

U kunt de tijdschriften in de wachtkamer lezen, echter deze dienen op de praktijk te blijven liggen en mogen niet mee naar huis genomen worden.

De informatiefolders die in de wachtkamer liggen zijn bedoeld om mee te nemen.

Hygiëne

Wij doen ons uiterste best om de behandelomgeving zo schoon mogelijk te houden. Wij verwachten van u dat u hieraan meewerkt door zowel uw eigen als onze hygiëne te bewaken. Wij willen dat u