Longfysiotherapie

IMGS3511

Longfysiotherapie is een specialistisch onderdeel binnen de fysiotherapie. Longfysiotherapie richt zich op patiënten met luchtweg gerelateerde klachten of aandoeningen. Hieronder valt bijvoorbeeld COPD, (inspannings) astma, (chronische) bronchitis, longemfyseem, hyperventilatie, Cystic Fibrosis, maar ook longkanker.

Intake/onderzoek

Indien u bij een huisarts of longarts bent geweest, dient u de verwijzing en/of longfunctie waardes (van de blaastest/spirometrie/ergometrie) mee te nemen. Mocht u hier niet geweest zijn, kunt u zonder verwijzing bij ons terecht. Tijdens de eerste afspraak wordt een intake gedaan. Dit bestaat uit een uitgebreide anamnese en fysiotherapeutisch onderzoek om de ernst van de klachten in kaart te brengen, een beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks leven en het niveau van lichamelijke conditie en spierkracht vast te leggen. Tevens zal de fysiotherapeut controleren wat in rust en tijdens inspanning het zuurstofpercentage in uw bloed is (middels een saturatiemeter) en de mate van kortademigheid/benauwdheid (middels een BORG-score). Deze factoren zijn belangrijk voor het functioneren. Later in het behandeltraject zullen de testen opnieuw uitgevoerd worden om te beoordelen of de behandeling resultaat heeft en u hiermee vooruitgang boekt.

Behandeling, longrevalidatieprogramma

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De fysiotherapeut zal naar aanleiding van de intake/onderzoek beoordelen voor wat voor soort behandeling (bijvoorbeeld een longrevalidatieprogramma) u in aanmerking komt. Soms is het nodig dat er eerst aanvullend onderzoek wordt gedaan door de (long)arts, voordat u kunt starten met een behandeltraject, in dat geval zullen wij u verwijzen. 

Binnen de behandeling zal aandacht worden besteed aan:
– Informatie over de aandoening
– (Tijdig) Herkennen en leren omgaan met een longaanval (exacerbatie)
– Aanleren juiste ademhaling, toepassen in verschillende omstandigheden (tijdens inspanning)
– Aanleren huffen en hoesten (om overtollig slijm omhoog te krijgen/op te hoesten)
– Vergroten van de spierkracht
– Vergroten van het algeheel uithoudingsvermogen
– Adviezen met betrekking tot bewegen in het dagelijks leven
– Informatie over belasting/belastbaarheid, grenzen (her)kennen
– Energie verdeling
– Valpreventie 

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen, doen wij ook aan huis behandelingen. Deze gaan nog meer in op dagelijkse activiteiten (thuis). Samen kijken wij naar de beste balans tussen inspanning, adembeheersing en energiebehoud. Voor meer informatie over een behandeling bij u thuis, zie aan huis behandeling.

Wilt u meer informatie over longfysiotherapie of de vergoeding hiervan, neem dan contact op met één van onze longfysiotherapeuten: Els, Ron en Laura.

Samenwerkingsverbanden binnen de longfysiotherapie

LoRNA (Long Revalidatie Netwerk Amsterdam)

Wij zijn aangesloten bij het LoRNA (Long Revalidatie Netwerk Amsterdam). Dit is een netwerk in (groot) Amsterdam van in longziekten gespecialiseerde fysiotherapeuten, die de beste zorg voor mensen met longaandoeningen nastreven. Het LoRNA heeft (transmurale) samenwerkingsafspraken gemaakt met ketenzorgpartners in de regio (huisartsen, (long)specialisten, longverpleegkundigen, praktijkondersteuners, diëtisten en apothekers). Binnen het netwerk worden de landelijke ontwikkelingen besproken mbt longaandoeningen.

VHVL (Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie)

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging voor Hart-, Vaat-, en Longfysiotherapie (VHVL), een erkende vereniging voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn of zich verder willen ontwikkelen in en interesse hebben voor het domein van de hart-, vaat- en longfysiotherapie. De VHVL staat voor hoogwaardige kwalitatieve hart-, vaat- en long fysiotherapeutische zorg, gebaseerd op de principes van evidence based practice. De hart-, vaat- en longfysiotherapeuten werken nauw met elkaar samen (monodisciplinair), maar ook met artsen en verpleegkundigen (multidisciplinair) en hebben kennis van elkaars (vak)gebied.

Spaarne Ziekenhuis

Wij hebben een samenwerking met de longafdeling van het Spaarne Ziekenhuis (in Hoofddorp en Haarlem). U kunt vanuit het ziekenhuis naar ons verwezen worden voor een (vervolg) longrevalidatie traject. Uw fysiotherapeut kan laagdrempelig overleggen met de specialist en wij zullen een rapportage meegeven bij een volgend bezoek aan de specialist. Tevens zullen wij bij een afwijkend beloop contact opnemen met de specialist om te overleggen over de behandeling. 

Zorggroep Haarlemmermeer

‘COPD en Astma’ (en COVID) is een ketenzorgproduct met zorgplan binnen de Zorggroep Haarlemmermeer. Binnen de eerstelijns zorg in de Haarlemmermeer is een goede samenwerking met de huisartsen en andere eerstelijns zorgprofessionals/paramedici (fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, POH GGZ/pshycholoog). Samen streven we ernaar de meest efficiënte zorg voor de cliënt te leveren, door hierbij de samenwerking op te zoeken. 

ME Fysio, fysiotherapie, J.C. Beetslaan 157 Hoofddorp
× STEL JE VRAAG VIA WHATSAPP